วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พลั่วงับดิน


พลั่วงับดิน เป็นเครื่องมือใช้ในการนำดินขึ้นจากหลุมลึก ลักษณะของ พลั่วงับดิน มีรูปร่างคร้ายปากหนีบ มีหูยื่นยาวออกมาสองข้างไว้สำหรับ ต่อไม้ หรือ แป๊ปเหล็ก เพื่อเพิ่มขนาดความยาว ในการนำดินขึ้นจากก้นหลุม หลังจากที่ใช้ เสียม หรือ จอบ ขุดดินลงไปได้ระยะหนึ่ง ก้นหลุมก็จะลึกมากจนไม่สามารถนำ เสียม และ จอบ ลงไปขุดดิน และ นำดินกลับขึ้นมาได้ พลั่วงับดิน จึงถูกสร้างมาเพื่อทำหน้าที่นี้แทน เสียม และ จอบ


การใช้งาน 
ใช้มือสองข้างจับที่ปลาย พลั่วงับดิน แล้วหย่อนลงไปก้นหลุม โดยการกลางมือเพื่ออ้าปากถ่างออกเหมือนกรรไกร ใช้แรงจากแขนทั้งสองข้างกระทุ้งลงไปที่ก้นหลุมเพื่อให้ดินด้านข้างและดินที่ก้นหลุมจับตัวกันเป็นก้อน แล้ว ดันมือสองข้างเข้าหากันเพื่อหนีบก้อนดินขึ้นจากก้นหลุมขึ้นมาไว้ข้างๆปากหลุม

ความปลอดภัย
ก่อนใช้ควรตรวจสภาพพลั่วงับดินเสียก่อน ว่ามีส่วนไหนชำรุดเสียหายหรือไม่ พลั่วงับดิน เป็นอุปกรณ์ขุดดินและนำดินขึ้นจากก้นหลุม น้ำหนักส่วนหัวพร้อมด้ามของ พลัวงับดิน ถือว่ามีน้ำหนักมากกว่าเครื่องมืออื่นอยู่มาก เพราะหัวหนีบที่เป็นเหล็กไม่รวมด้ามก็มีน้ำหนักมากกว่าหัว อีเตอร์ พอสมควร เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างปลอดภัย เพราะการใช้งานนั้นอยู่ ก้นหลุม และ ห่างตัวผู้ใช้มาก จึังไม่ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งานมากเท่าไร

การทำความสะอาดและดูแลรักษา
หลังจากการใช้ทุกครั้งควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ เพื่อกำจัดเศษดินเศษทรายที่ติดอยู่ตามปลายทั้งสองข้าง และ ข้อต่อปากหนีบของพลัวงับดินให้หมดเสียก่อน จากนั้นก็ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง แล้วทาน้ำมันกันสนิมที่ปลายทั้งสองและแกนกลางของปากหนีบแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

2 ความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม