วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พลั่วงับดิน


พลั่วงับดิน เป็นเครื่องมือใช้ในการนำดินขึ้นจากหลุมลึก ลักษณะของ พลั่วงับดิน มีรูปร่างคร้ายปากหนีบ มีหูยื่นยาวออกมาสองข้างไว้สำหรับ ต่อไม้ หรือ แป๊ปเหล็ก เพื่อเพิ่มขนาดความยาว ในการนำดินขึ้นจากก้นหลุม หลังจากที่ใช้ เสียม หรือ จอบ ขุดดินลงไปได้ระยะหนึ่ง ก้นหลุมก็จะลึกมากจนไม่สามารถนำ เสียม และ จอบ ลงไปขุดดิน และ นำดินกลับขึ้นมาได้ พลั่วงับดิน จึงถูกสร้างมาเพื่อทำหน้าที่นี้แทน เสียม และ จอบ


การใช้งาน 
ใช้มือสองข้างจับที่ปลาย พลั่วงับดิน แล้วหย่อนลงไปก้นหลุม โดยการกลางมือเพื่ออ้าปากถ่างออกเหมือนกรรไกร ใช้แรงจากแขนทั้งสองข้างกระทุ้งลงไปที่ก้นหลุมเพื่อให้ดินด้านข้างและดินที่ก้นหลุมจับตัวกันเป็นก้อน แล้ว ดันมือสองข้างเข้าหากันเพื่อหนีบก้อนดินขึ้นจากก้นหลุมขึ้นมาไว้ข้างๆปากหลุม

ความปลอดภัย
ก่อนใช้ควรตรวจสภาพพลั่วงับดินเสียก่อน ว่ามีส่วนไหนชำรุดเสียหายหรือไม่ พลั่วงับดิน เป็นอุปกรณ์ขุดดินและนำดินขึ้นจากก้นหลุม น้ำหนักส่วนหัวพร้อมด้ามของ พลัวงับดิน ถือว่ามีน้ำหนักมากกว่าเครื่องมืออื่นอยู่มาก เพราะหัวหนีบที่เป็นเหล็กไม่รวมด้ามก็มีน้ำหนักมากกว่าหัว อีเตอร์ พอสมควร เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างปลอดภัย เพราะการใช้งานนั้นอยู่ ก้นหลุม และ ห่างตัวผู้ใช้มาก จึังไม่ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งานมากเท่าไร

การทำความสะอาดและดูแลรักษา
หลังจากการใช้ทุกครั้งควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ เพื่อกำจัดเศษดินเศษทรายที่ติดอยู่ตามปลายทั้งสองข้าง และ ข้อต่อปากหนีบของพลัวงับดินให้หมดเสียก่อน จากนั้นก็ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง แล้วทาน้ำมันกันสนิมที่ปลายทั้งสองและแกนกลางของปากหนีบแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อีเตอร์


อีเตอร์ เป็นเครื่องมือใช้ในการขุดดิน หัวด้านหนึ่งเป็ เหมือน จอบ หัวอีกด้านหนึ่งเป็นปลายแหลม มีน้ำหนักมากถึง 4.5ปอนด์ ไม่รวมด้าม อีเตอร์ มักนิยมใช้ในงานขุดเหมือง ขุดกระเทาะหินที่มีความแข็งมากๆ หรือใช้งัดสิ่งต่างๆแทน ชะแลง ได้ในระดับหนึ่งก็ได้ ถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้หลายรูปแบบเลยทีเดียว 

การใช้งาน 
ใช้มือทั้งสองข้างจับ ด้ามอีเตอร์ โน้มตัวไปด้านหลังพอประมาณใช้ด้านแบนของอีเตอร์ฟันลงบนตำแหน่งพื้นดินที่เราต้องการ แล้วก็งัดขึ้นเพื่อให้ดินแตกตัวออกจากกันกรณีพื้นดินไม่มีก้อนหินกั้นสามารถใช้งานได้เหมือน จอบ หากเจอพื้นดินที่มีแผ่นหินกั้นเอาไว้ก็ให้ใช้ปลายแหลมอีกฝั่งของอีเตอร์ ค่อยๆกระเทาะจนกว่าแผ่นหินนั้นจะแตกออกจากกัน

ความปลอดภัย
ก่อนใช้ควรตรวจสภาพอีเตอร์เสียก่อน ว่ามีส่วนไหนชำรุดเสียหายหรือไม่ อีเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีความหนักและอันตรายเป็นอย่างมากหากใช้งานไม่ระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียอวัยวะได้ เวลาใช้งานจึงไม่ควรเหวียงเล่น เพราะ อีเตอร์ เป็นเครื่องมือขุดดินที่มีสองหัวหากพลาดพลั้งหลุดมือไปโดนผู้อื่น จะเป็นอันตรายมากกว่า อุปกรณ์ขุดดินชนิดอื่นหลายเท่า ด้วยน้ำหนักที่มาก และมี หัวขุดด้านแบนและปลายแหลม จึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งมากกว่าเครื่องมือชนิดอื่น 

การทำความสะอาดและดูแลรักษา
หลังจากการใช้ทุกครั้งควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ เพื่อกำจัดเศษดินเศษทรายที่ติดอยู่ตามปลายทั้งสองข้างของอีเตอร์ให้หมดเสียก่อน จากนั้นก็ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง แล้วทาน้ำมันกันสนิมที่ปลายทั้งสองข้างแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

บทความที่ได้รับความนิยม